Procedure rondom gestaakte wedstrijden

Van de KNVB ontving het bestuur deze week het onderstaande bericht:

Beste bestuurders, leiders, aanvoerders en (club)scheidsrechters,

Bij deze attenderen wij je op de procedure rondom gestaakte wedstrijden, in situaties anders dan een ongeval of weersomstandigheden.

Mocht dit voorkomen, is zowel de scheidsrechter als vereniging verplicht om binnen drie werkdagen na de wedstrijddatum te rapporteren over het staken c.q. niet uitspelen van een wedstrijd.

Het is belangrijk dat in deze rapportage zo duidelijk en uitgebreid mogelijk wordt omschreven wat en/of wie de reden is geweest van het staken.

De rapportage van de (club-)scheidsrechter en die van de vereniging mogen niet identiek zijn. Dit betekent dat zij allebei onafhankelijk van elkaar moeten rapporteren. Hiervoor kunnen de rapportformulieren gebruikt worden die je hier vindt: www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/tuchtzaken/rapportformulieren-en-handige-documenten

Er wordt na het staken van een wedstrijd dus geen automatisch bericht verstuurd vanuit de KNVB waarin wordt gevraagd te rapporteren.

Indien de benodigde rapportages niet binnen de gestelde termijn van drie werkdagen na de wedstrijddatum zijn ontvangen, wordt er door middel van een rappelbrief alsnog gevraagd om te rapporteren.

Aan deze automatische rappelbrieven zijn administratiekosten verbonden.

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Hans Schelling
Operationeel manager