Kerstbomen inzamelactie in Loosduinen!

Spek de clubkas van S.V. Loosduinen en doe mee aan de kerstbomen inzamelactie in Loosduinen! Lever uw boom of bomen in op woensdag 28 december 2016 en/of woensdag 4 januari 2017 van 10.00 tot 15.30 uur aan de Loosduinse Uitleg, onder vermelding van S.V. Loosduinen. De gemeente Den Haag maakt dan € 1,00 per ingeleverde kerstboom over op de rekening van onze penningmeester! Zo zorgen ook wij voor een veilige en schone openbare ruimte in Loosduinen.